STAMPS

 | 

GRECO-ROMAN
1 2 3 NextApollo 1 5? x 6? cm

Apollo 1    5? x 6? cmEuro 6.50Quantity  Apollo 2 6 x 9? cm

Apollo 2    6 x 9? cmEuro 7.90Quantity  Arch 6 x 8 cm

Arch    6 x 8 cmEuro 6.90Quantity  Architrave 8? x 10 cm

Architrave    8? x 10 cmEuro 9.25Quantity  Bacchus 5? x 6 cm

Bacchus    5? x 6 cmEuro 6.50Quantity  Capital 5 x 7? cm

Capital    5 x 7? cmEuro 6.90Quantity  Collage XVI 7 x 7 cm

Collage XVI    7 x 7 cmEuro 7.40Quantity  Diana 3? x 11? cm

Diana    3? x 11? cmEuro 7.40Quantity  Face scheme 4 x 5 cm

Face scheme    4 x 5 cmEuro 4.55Quantity  Faceparts 1?x3? + 2?x3 cm

Faceparts    1?x3? + 2?x3 cmEuro 4.15Quantity  Funeral rites 4 x 9 cm

Funeral rites    4 x 9 cmEuro 6.90Quantity  Gothic alphabet 3? x 5? cm

Gothic alphabet    3? x 5? cmEuro 4.95Quantity  Greek bowl 3 x 4 cm

Greek bowl    3 x 4 cmEuro 3.75Quantity  Greek coin 3 x 3 cm

Greek coin    3 x 3 cmEuro 3.30Quantity  Greek dancer 5 x 10 cm

Greek dancer    5 x 10 cmEuro 7.40Quantity  Greek garden ornaments 7? x 8? cm

Greek garden ornaments    7? x 8? cmEuro 7.90Quantity  Greek love couple 8 x 11 cm

Greek love couple    8 x 11 cmEuro 9.25Quantity  Greek text 5 x 7 cm

Greek text    5 x 7 cmEuro 6.90Quantity  Greek vase 5 x 6 cm

Greek vase    5 x 6 cmEuro 4.95Quantity  Greek vase fragment 3? x 4 cm

Greek vase fragment    3? x 4 cmEuro 3.75Quantity  
1 2 3 Next